Връщане и рекламации на стоки и услуги

Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката или услугата, поръчана от fuegoactive.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока.

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е получил поръчката си, съгласно чл. 50, т. 2 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Върнатите артикули следва да бъдат изпратени до Дружеството на адрес: Стара Загора, кв. Три чучура-юг, Ул. Никола Икономов 5.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството възстановява на потребителя заплатената от него стойност на върнатия продукт като поема банковите разноски, а Потребителят заплаща цената за транспорта и изпращането на върнатия продукт, която е за негова сметка. Дружеството използва куриерските услуги на Еконт Експрес ООД.

Бранд стратегия Видими online